აბონემენტების პირობები

ლეგიონს აქვს განახლებული ფასების სტრუქტურა, რომელიც სთავაზობს გადახდის სხვადასხვა საშუალებებს არსებული და პოტენციური მომხმარებლებისთვის. მთავარი სიახლე არის უწყვეტი, „ერთგულების“ საგადახდო სტრუქტურის დანერგვა. „ერთგულების“ გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი არის უწყვეტი გადახდის ვალდებულება მანამ, სანამ ჩვენთან ერთად ვარჯიშობთ, აბონემენტის ვადის ფარგლებში (მაგ., თუ დარეგისტრირდებით 1 იანვარს, თქვენი შემდეგი გადახდის ვალდებულება წარმოიშვება 1 თებერვლიდან, მიუხედავად იმისა, გამოტოვებთ თუ არა რამდენიმე ვარჯიშს შუალედში). ჩვენ გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ თქვენ არ გაქვთ რაიმე ვალდებულება კონტრაქტით, რომლიდანაც არ შეგიძლიათ გასვლა არჩეული პერიოდის განმავლობაში, იხილეთ პირობები ქვემოთ). შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ 6-თვიან გეგმაზე ან 1 წლიან გეგმაზე, თითოეული გთავაზობთ სხვადასხვა ფასს. გეგმები ძირითადად არის სააბონენტო სერვისი გაუქმებამდე (იხ. პირობები ბოლოში). დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს მიმღებს ან Facebook გვერდს.

ყველა აბონემენტში ორივე ფილიალი ხელმისაწვდომია თქვენი სურვილისამებრ ვარჯიშისთვის, (გარდა საბავშვო პროგრამებისა).

ძირითადი აბონემენტები

•შეუზღუდავი 12-თვიანი უწყვეტი გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი (თვიურად 120 ლარი, წლიური დანაზოგი 360 ლარი)
• შეუზღუდავი 6-თვიანი უწყვეტი გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი (თვიურად 130 ლარი, წლიური დანაზოგი 240 ლარი).
• კვირაში 2-ჯერ ვარჯიში, 12 თვიანი უწყვეტი გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი (თვიურად 100 ლარი, გადახდა ყოველთვიურად).
• კვირაში 2-ჯერ ვარჯიში, 6 თვიანი გადაბმული გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი (თვიურად 110 ლარი).
• შეუზღუდავი თავისუფალი გეგმა (თვიურად 150 ლარი, ვალდებულების გარეშე შეიძლება განახლდეს ან გაუქმდეს სურვილისამებრ).

საბავშვო პროგრამა

• 12 თვიანი უწყვეტი გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი (თვიურად 100 ლარი, წლიური დანაზოგი 480 ლარი).
• 6 თვიანი გადაბმული გადახდის ვალდებულების მქონე აბონიმენტები (თვიურად 110 ლარი, წლიური დანაზოგი 360 ლარი).
• შეუზღუდავი წვდომა ორივე აკადემიაში, 6 თვიანი გადაბმული გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტები (თვიურად 140 ლარი).
• კვირაში 3 ვარჯიში, არასავალდებულო გადახდის გეგმა (თვიურად 140 ლარი, ვალდებულების გარეშე, შეიძლება განახლდეს ან გაუქმდეს სურვილისამებრ).

პროგრამა მხოლოდ ქალებისთვის

• კვირაში 1 ვარჯიში, 12 თვიანი გადაბმული გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი (თვიურად 50 ლარი, წლიური დანაზოგი 300 ლარი).
• კვირაში 2 ვარჯიში, 12 თვიანი გადაბმული გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი (თვიურად 75 ლარი, წლიური დანაზოგი 300 ლარი).
• კვირაში 1 ვარჯიში, 6 თვიანი გადაბმული გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი (თვიურად 60 ლარი, წლიური დანაზოგი 180 ლარი).
• კვირაში 2 ვარჯიში, 6 თვიანი გადაბმული გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტი (თვიურად 90 ლარი, წლიური დანაზოგი 120 ლარი).
• კვირაში 1 ვარჯიში, თავისუფალი გეგმა (თვეში 75 ლარი, ვალდებულების გარეშე შეიძლება განახლდეს ან გაუქმდეს სურვილისამებრ).
• კვირაში 2 ვარჯიში, თავისუფალი გეგმა (თვეში 100 ლარი, ვალდებულების გარეშე) შეიძლება განახლდეს ან გაუქმდეს სურვილისამებრ).

*გეგმების არჩევისას გაითვალისწინეთ, რომ ქალთა პროგრამისთვის 1 ტრენინგი ჩატარდება დოლიძის ქუჩაზე და 1 დიდი დიღმის (ლელო) ფილიალში.

ვალდებულების მქონე აბონემენტების პირობები:

• შეიძლება გაიყინოს ტრავმის გამო, რის შედეგადაც ვარჯიში თვეზე მეტი არ არის დაშვებული, დაბრუნებისას განახლება მოხდება ცვლილებების გარეშე. აუცილებელად უნდა დაუკავშირდეთ ლეგიონის პერსონალს რაც შეიძლება მალე, რათა მოხდეს გამონაკლისის დაშვება.
• შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს ყოველგვარი სანქციის გარეშე, თუ აღარ გეგმავთ ვარჯიშის გაგრძელებას ჩვენთან.
• გარკვეული სხვა ფორს-მაჟორული სიტუაციების გათვალისწინება შესაძლებელია, მაგრამ უნდა მოხდეს ლეგიონის პერსონალთან კომუნიკაცია რაც შეიძლება მალე.
• უმიზეზოდ გაუქმების შემდეგ განახლება შესაძლებელი იქნება 150 ლარიანი გეგმის აღებით იმ ვადაზე რა დროც იყო დარჩენული გადახდის შეწყვეტამდე, (შემდეგ წევრს შეუძლია სურვილისამებრ დაუბრუნდეს უწყვეტი გადახდის ვალდებულების მქონე აბონემენტს).
• წევრობის გაყინვა ხელმისაწვდომია 1 კვირით კითხვების გარეშე თუ აბონიმენტში დარჩენილია 2 კვირა ან მეტი (წელიწადში 2-ჯერ 12-თვიანი აბონიმენტებისთვის, ხოლო ერთხელ 6-თვიანი აბონიმენტებისთვის).
• გაყინვის პირობები ბავშვთა აბონიმენტებში: გაყინვა შესაძლებელია წელიწადში 1 თვე (გამოყენება შესაძლებელია ერთად ან 2 ნაწილად ნებისმიერი განაწილებით).

  • ადგილის დაზღვევის მიზნით, გთხოვთ დაჯავშნოთ ვარჯიში ერთი დღით ადრე.

გთხოვთ, შეავსოთ ზემოთ მოცემული მომსახურების შეთანხმების ფორმა (დააჭირეთ ღილაკს).